5. Връщане

Потребителят трябва да уведоми в писмена форма правото да се откаже от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причини за това, в рамките на 14 работни, дни от датата на получаване на продукта. Клиентите, регистрирани като фирмени лица, нямат право да се откажат от поръчката, съответното, отказът от поръчка, се отнася само за физически лица.
Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са били доставени, в оригиналната опаковка, с всички аксесоари и оригинални етикети, неповредени и неносени, както и с придружаващия ги документ за продажба, чрез същата куриерска фирма, с която са били доставени. Купувачът е длъжен да уведоми Playersport.bg за намеренията си да се върне продукта, в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на пратката. Заявките за връщане на продукт, след изтичане на упоменатия срок, няма да се взимат под внимание.
След подаване на заявка за връщане на продукт, купувачът разполага със срок от 14 дни, за изпълнение на доставката към Playersport.bg. Молби след този срок, няма да бъдат приемани.
Ние си запазваме правото да откажем приемането на продукти, които не отговарят на условията за връщане, а именно: повредена или скъсана опаковка, следи от носене, следи от парфюм, надраскани повърхности, липса на етикети и аксесоари, придружаващи продукта и т.н. Пакети, които не отговарят на описанието, ще бъдат отказани.
При връщане на продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, не са в оригиналната опаковка и нямат оригиналните етикети, както и придружаващи ги документи, Playersport.bg ще ги счита за невалидни, и си запазва правото да не възстанови сумата, заплатена за тях. Възстановяването на сумата става по банков път на лична сметка на купувача.
Разходите по върнати продукти, повредени по време на транспорт, поради неправилно опаковане, се поемат от клиентите. За всички жалби и оплаквания, при връщането на пратките към Playersport.bg, за които считате, че ние сме отговорни, трябва да се свържете със съответния отдел. Можете да направите това на eMail: playersport@.....

6. Рекламации
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин Playersport.bg има право на рекламация при;
– констатирани липси
– дефекти на стоката;
– несъответствие с обявения размер;
– при транспортирането стоката е повредена;
– не е спазен предварително уговорения срок за доставка

Отправените жалби ще бъдат уважени, според условията, посочено по-долу, в противен случай, няма да бъдат приети:
Жалбата трябва да се представи в писмен вид, на и-мейл адрес: playersport@.....
Жалбите в писмен вид, се представят в рамките на 48 часа от получаването на поръчката от купувача.
– В жалбата трябва да бъдат споменати: номерът на поръчката, номерът на товарителницата, с която е изпратен, както и мотивите за оплакването.
Жалбите, свързани с гаранцията и дефектите на продуктите, трябва да бъде придружена и от съответния дефектен продукт, в оригиналната му опаковка, заедно с всичките аксесоари към него, както и квитанция от куриерската фирма. Ако даден продукт се връща към Playersport.bg, без да е придружен с едно от горепосочените изисквания, той може да бъде изпратен обратно към заявителя, (изпращача), без Playersport.bg да поема отговорност за гаранцията и дефекта му.
Playersport.bg ще отговори на жалбата, в срок до пет работни дни, от нейното получаване.
Артикулът може да бъде заменен за същия в друг размер или цвят (ако има такъв) или друг артикул. Ако стойността на избрания артикул надвишава заплатената сума, се доплаща разликата. Връщането на стоката може да бъде осъществено само с куриерска фирма.